ESG

Bærekraft er målet og ESG er rammeverket for hvordan man oppnår bærekraft.

ESG handler om å lage en ESG-strategi for selskapet og å bruke denne til å gjennomføre målbare aktiviteter som leder til håndfaste resultater.

ESG står for:

  • ​E - environmental
  • S - social (med fokus på menneskerettigheter)
  • G - governance (drive selskapet i tråd med lovverket, med fokus på etterlevelse av blant annet antikorrupsjons- og sanksjonsregler)

Fokuset på ESG øker, både fra lovgivere og ved at selskaper tar ansvar på egenhånd ved å implementere ESG-aktiviteter ut over det som er lovpålagt.  ESG er også et stadig viktigere element når selskap velger hvem de skal samarbeide med, og særlig for valg av leverandører. Dermed er gjennomføring av en velfungerende ESG-strategi et konkurransefortrinn. 

Et eksempel på innført lovgivning er Åpenhetsloven, som gir norske selskaper av en viss størrelse plikt til å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger av sin leverandørkjede. I tillegg må disse selskapene besvare skriftlige forespørsler vedrørende menneskerettigheter fra hvem som helst i verden innen tre uker. Dette er en omfattende oppgave, særlig for selskaper med en internasjonal leverandørkjede.

Selv om loven omfatter norske selskaper av en viss størrelse, så er den også relevant for mindre norske selskaper og utenlandske selskaper som samarbeider med selskaper som omfattes av loven. Også andre land har innført eller er i ferd med å innføre liknende lovgivning, inkludert på EU-nivå.

Vi kan bistå med å lage en ESG strategi med risikovurdering av leverandørkjeden, i tett samarbeid med sentrale personer i din organisasjon, og å gjennomføre denne internt i organisasjonen og overfor leverandører.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker vår bistand innen ESG.