Rettshjelpsforsikring

Visste du at mange norske forsikringer som innbo- og reiseforsikringer har rettshjelpsdekning? Og at rettshjelpsdekningen gjelder de fleste rettslige tvister, ikke kun tvister relatert til forsikringsdekningen for øvrig? Rettshjelpsdekningen i for eksempel en innboforsikring, dekker vanligvis de fleste rettslige tvister, ikke kun tvister knyttet til bolig.

Og vanligvis lar forsikringsselskapet deg selv velge advokat.

Hvis du har en rettslig tvist og ønsker min bistand, men er usikker på om den dekkes av forsikring, ta gjerne kontakt, og jeg hjelper deg å undersøke.