Rettshjelpsforsikring

Visste du at mange norske forsikringer som innbo- og reiseforsikringer har rettshjelpsdekning? Og at rettshjelpsdekningen gjelder de fleste rettslige tvister, ikke kun tvister relatert til forsikringsdekningen? Rettshjelpsdekningen i for eksempel en reiseforsikring, dekker vanligvis de fleste rettslige tvister, ikke kun tvister knyttet til reise.

Og vanligvis lar forsikringsselskapet deg velge advokat selv.

Hvis du har en rettslig tvist og er usikker på om den dekkes av forsikring, ta gjerne kontakt, og vi hjelper deg å undersøke.